Príklady na delenie

Počet nájdených príkladov: 766

 • Delenie mocnín
  powers Určte výsledok:33:34
 • Delenie
  number_line Aká je hodnota menšieho zo dvojice čísel, pre ktoré platí, že ich súčet je 78 a ich podiel 0,3?
 • Delenie
  division Deliť číslom 1 je to isté ako násobiť akým číslom?
 • Delenie
  cisla Myslím na číslo, ktoré do skupiny nepatrí. Nájdi ho a zdôvodni výber, a vydeľ s číslom 9. 36,54,56,80,72,64,42,18,24,32,90,48,28,99.
 • Delenie piatimi a desiatimi
  divide Vydeľte číslo 5040 číslom 5 a potom číslom 10: a = 5040:5 b = 5040:10
 • Delenie
  ruler2 Rozdeľ látku dlhú 110 cm na 2 diely tak, že 1 diel bude o 10 cm dlhší ako druhý diel, a jeden diel bude 10 krát dlhší ako druhý diel. Ako dlhé budú jednotlivé diely?
 • Podiel záporných mocnín
  pocitace Určte výsledok príkladu: 92:3-4
 • Koľko 29
  plusminus Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Absolútne hodnoty
  abs_value Vypočítaj ǀǀ4ǀ. ǀ-8ǀ-(-3)ǀ: ǀ2+ǀ-2ǀǀ=
 • Výsledok
  dice Koľkokrát zmenším číslo 1475, aby výsledok bol 25?
 • Záporna mocnina
  powers Určte hodnotu tohto výrazu: 214:218.
 • Výraz s mocninami
  mocninova_fx Určte hodnotu výrazu:1^-4:2^-3
 • Litre
  konva Koľkými trištvrtelitrovými pohármi naplnime 30l nádobu?
 • Vypočítaj 107
  seq_sum Vypočítaj súčet všetkých trojciferných prirodzených čísel deliteľných piatimi.
 • Hodnota 2
  kruh Určte hodnotu tohoto výrazu: 34:38.
 • Život
  dedko Vypočítajte koľko rokov má človek, ak žije už 12248 dní?
 • Telocvičňa
  ziacka V šatni telocvične bolo dohromady 78 topánok a čiapok. Koľko žiakov dnes prišlo na tréning?
 • Doktori
  cvach1 V meste pracuje 177 lekárov. Mesto má 111864 občanov. Koľko občanov pripadá na jedného lekára?
 • Promile
  promile Vypočítajte 12,3 ‰ zo 672.
 • Minúty
  watch Zapíš zlomkom v základnom tvare, akú časť týždňa tvorí 980 minút.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .