Príklady na delenie

Počet nájdených príkladov: 720

 • Delenie mocnín
  powers Určte výsledok:33:34
 • Delenie
  cisla_3 Myslím na číslo, ktoré do skupiny nepatrí. Nájdi ho a zdôvodni výber, a vydeľ s číslom 9. 36,54,56,80,72,64,42,18,24,32,90,48,28,99.
 • Delenie
  number_line_7 Aká je hodnota menšieho zo dvojice čísel, pre ktoré platí, že ich súčet je 78 a ich podiel 0,3?
 • Delenie
  division Deliť číslom 1 je to isté ako násobiť akým číslom?
 • Delenie piatimi a desiatimi
  divide Vydeľte číslo 5040 číslom 5 a potom číslom 10: a = 5040:5 b = 5040:10
 • Delenie
  ruler2 Rozdeľ látku dlhú 110 cm na 2 diely tak, že 1 diel bude o 10 cm dlhší ako druhý diel, a jeden diel bude 10 krát dlhší ako druhý diel. Ako dlhé budú jednotlivé diely?
 • Podiel záporných mocnín
  pocitace Určte výsledok príkladu: ?
 • Absolútne hodnoty
  abs_value Vypočítaj ǀǀ4ǀ. ǀ-8ǀ-(-3)ǀ: ǀ2+ǀ-2ǀǀ=
 • Záporna mocnina
  powers_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 214:218.
 • Hodnota 2
  kruh_2 Určte hodnotu tohoto výrazu: 34:38.
 • Výraz s mocninami
  mocninova_fx_2 Určte hodnotu výrazu:1^-4:2^-3
 • Koľko 29
  plusminus_10 Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Podiel mocnín
  mocninova_fx_4 Čomu sa rovná podiel 28:2^-5?
 • Výraz 6
  mocnina Určte hodnotu výrazu 9^x /4y, ak x=0,5 a y=2,25.
 • Symboly
  my Ak 2*3 = 60 ; 3*4 = 120 a 4*5 = 200, koľko je 2*5?
 • Vyhodnotenie výrazu
  math_expressiom Aký je výsledok príkladu (811/4):4?
 • Výsledok
  dice_2 Koľkokrát zmenším číslo 1475, aby výsledok bol 25?
 • Telocvičňa
  ziacka_3 V šatni telocvične bolo dohromady 78 topánok a čiapok. Koľko žiakov dnes prišlo na tréning?
 • Litre
  konva Koľkými trištvrtelitrovými pohármi naplnime 30l nádobu?
 • Kvocient geometrickej
  geometric_1 Určte kvocient GP, ak a1=5 a a1+a2=12.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .