Rovnica hyperboly

Napíšte rovnicu hyperboly so stredom S[0;0], ktorá prechádza bodmi:
A[5;3] B[8; -10]

Výsledok

f = (Správna odpoveď je: f = 7 * x^2 - 3y^2 = 148) Nesprávne

Riešenie:

(xx0)2a2(yy0)2b2=1  x2a2y2b2=1  52/a232/b2=1 82/a2(10)2/b2=1  25/a2=1+9/b2 a2=25/(1+9/b2)  64/25 (1+9/b2)100/b2=1  64/25(b2+9)100=b2  64/25 (b2+9)100=b2 1.56b276.96=0  p=1.56;q=0;r=76.96 D=q24pr=0241.56(76.96)=480.2304 D>0  b1,2=q±D2p=±480.233.12 b1,2=±7.02376916857 b1=7.02376916857 b2=7.02376916857   Sucinovy tvar rovnice:  1.56(b7.02376916857)(b+7.02376916857)=0  b=b1=7.02387.0238   a=25/(1+9/b2)=25/(1+9/7.02382)4.5981  x2/(148/7)y2/(148/3)=1  f=7 x23y2=148Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 • Zlomková čiara
  eq2_11 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 • Súčin a súčet koreňov
  eq222_1 Nájdite súčin a súčet koreňov kvadratickej rovnice x2 + 3x - 9 = 0 Aplikujte vzťahy medzi koreňmi a koeficientami kvadratickej rovnice.
 • Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa strelili spolu 932 braniek. Denis strelil o 4 bránky viacej ako Denisa, ale Denis strelil o 24 braniek menej ako Richard. Určte počet braniek u každého hráča.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 • GP tri členy
  progression_ao Druhý a tretí člen geometrickej postupnosti sú 24 a 12(c+1) v tomto poradí. Za predpokladu, že súčet prvých troch členov postupnosti je 76, určite hodnotu c.
 • Družstvo
  cow Družstvo podľa plánu zabezpečilo 210 ton siláže na zimu. Potom však prikúpilo 10 kusov dobytka, takže bolo nevyhnutné znížiť dávku siláže o pol tony na kus. Koľko ton siláže plánovali v družstve pôvodne na jeden kus dobytka?
 • Kvocient geometrickej
  geometricka-postupnost a1+a3=15 a1+a2+a3=21 Vypočítajte a1 a q(kvocient geometrickej postupnosti).
 • Kvocient a tretí člen
  eq222_1 Určte tretí člen GP, ak a1+a2=36 a a1+a3=90. Vypočítajte aj kvocient.
 • Prevrátená hodnota
  fx Ako vypočítam číslo x, ktoré je o 9 väčšie ako jeho prevrátená hodnota (1/x)?