Bikvadratická rovnica - príklady

Rovnica štvrtého rádu v tvare ax^4 + bx^2 + c = 0 je bikvadratická rovnica. Rieši sa substitúciou t=x^2, ktorá premení rovnicu na kvadratickú rovnicu. Tá nám dá jeden, dva alebo žiadne korene. Následne sa rieši substitučná rovnica, ktorá zvyčajne zdvojnásobí počet koreňov.

Počet nájdených príkladov: 18


Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.