Hranica pozemku

Pozemok má tvár pravouhlého trojuholníka s dĺžkou prepony 30m. Obvod pozemku je 72m. Akú dĺžku majú zostávajúce strany hranice pozemkov?

Správna odpoveď:

a =  24 m
b =  18 m

Postup správneho riešenia:

c=30 m o=72 m  c2=a2+b2 o=a+b+c c2=a2+(oac)2  302=a2+(42a)2  302=a2+(42a)2  2a2+84a864=0 2a284a+864=0  p=2;q=84;r=864 D=q24pr=84242864=144 D>0  a1,2=2pq±D=484±144 a1,2=484±12 a1,2=21±3 a1=24 a2=18   Sucinovy tvar rovnice:  2(a24)(a18)=0  a=a1=24=24 m

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

b=a2  b=oac=722430=18 m

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: