Generátor strán PT

Detektív Harry Thomson našiel na internete generátor dĺžok strán pravouhlých trojuholníkov podľa ktorého musí platiť : a=2xy, b =x² - y², c = x² + y², kde sú prirodzené čísla a x > y. Je to funkčný generátor?

Výsledok

q=
Postup správneho riešenia:

 a=2xy b =x2  y2 c = x2 + y2  c2 = a2 + b2 (x2 + y2)2 = (2xy)2 + (x2  y2)2 x4 + 2 x2 y2 + y4 = 4x2y2 + x4  2x2y2 + y4 2 x2 y2  = 4x2y2  2x2y2 2 x2 y2  = 2x2y2 1  q=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: