Porovnávanie - príklady

Porovnanie desatinních čísel alebo zlomkov. Porovnávaním čísel zisťujeme, ktoré z nich je menšie, väčšie, prípadne sa
rovnajú. Pri porovnávaní používame znaky nerovnosti a rovnosti:
< - menší, menej;
> - väčší, väčšie;
= rovná sa.
Človek desatinné, prirodzené a celé čísla porovnáva tak že ide zľava doprava, napr. najskôr porovná stovky, potom ak stovky sú rovnaké porovnáva desiatky, jednotky, desatiny apod. Počítač čísla porovnáva ich odčítaním. Výsledok porovnania závisi od znamienka rozdielu. Ak je rozdiel nulový, čísla sú zhodné. Ak je rozdiel záporný, prvé číslo je menšie. Ak rozdiel kladný, prvé číslo je väčšie. Porovnávanie reálnych čísel počítačom je zložitejšie v tom, že za zhodné čísla považujeme tie, ktorých rozdiel je blízko nuly, napr do 10-12

Počet nájdených príkladov: 422


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.