Dokážte 2

Dokážte, že postupnosť { 3 – 4. n } od n=1 po ∞ je klesajúca.

Výsledok

x=
Postup správneho riešenia:

a(n+1) = 3  4(n+1) a(n) = 3  4n a(n+1) < a(n)  3  4(n+1) < 34n 4n4 < 4n  4 < 0  x=1   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  a1=34 1=1 a2=34 2=5 a3=34 3=9  d=a2a1=(5)(1)=4  a(n+1) = a(n) + d d<0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 3 komentáre:
Aleksandra
bud dokaz matematickou indukciou alebo je to aritmeticka postupnost kde d<0... a1=-1 d=-4 

3 roky  2 Likes
Jakub
okážte, že postupnosť { 2.n+1 }∞n=1 je rastúca.
Riešenie:
Poznáme n-tý člen postupnosti an= 2.n + 1 . Pre an+1 = 2.(n+1) +1
Ak má byť postupnosť rastúca, musí podľa tabuľky platiť
an+1 > an dosadíme

2.(n+1) +1 > 2.n + 1 vypočítame jednoduchú nerovnicu
2.n + 2 > 2.n + 1 / -2.n
2 > 1 je pravda, teda daná postupnosť je rastúca

2. Dokážte, že postupnosť { 3 – 4.n }∞n=1 je klesajúca.
Postupujte podľa 1. príklad, prosím aj rozpis ako v prvom príklade

Pisomka
ak je linearna funkcia y=1-3x tj clen pri n je zaporny, tak je to klesajuca, ak by pri n bola 0 tak by to bola konstatna, a ak clen pri n by bol kladny, bola by rastuca (postupnost, funkcia)...

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: