Zapíš 5

Zapíš či je funkcia rastúca alebo klesajúca a urči súradnice priesečníka s osami x a y:
y=3x-2
y=5x+5
y=-0,5x-1

Výsledok

r0 = (Správna odpoveď je: R) Nesprávne
x =  0.667
y =  -2
r1 = (Správna odpoveď je: R) Nesprávne
u =  -1
v =  5
r2 = (Správna odpoveď je: K) Nesprávne
q =  -2
w =  -1
r3 = (Správna odpoveď je: K) Nesprávne
m =  2
n =  1

Riešenie:

Textové riešenie r0 =

0 = 3*x-2

3x = 2

x = 23 ≐ 0.666667

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

y = 3*0-2

y = -2

y = -2

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
Textové riešenie r1 =

0 = 5*u+5

5u = -5

u = -1

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

v = 5*0+5

v = 5

v = 5

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
Textové riešenie r2 =

0 = -0.5*q-1

0.5q = -1

q = -2

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

w = -0.5*0-1

w = -1

w = -1

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
Textové riešenie r3 =

0 = -0.5*m+1

0.5m = 1

m = 2

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

n = -0.5*0+1

n = 1

n = 1

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď. Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Leží/neleží
  lines_and_points Funkcia je daná predpisom f(x) = -x-7. Zistite, či bod C[-7; 0] leží na tejto funkcií. Úlohu riešte graficky alebo numericky a odpoveď zdôvodnite.
 2. Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 3. Lineárny vzťah
  linear_eq_5 P(x)=15x-(5x+10 000) určte x , aby P(x)=0
 4. Smernica
  slope Aká je smernica priamky definovaná rovnicou -2x +3y = -1 ?
 5. Smernica
  verticals Smernica (sklon) priamky, ktorej rovnica je -3x -9 = 0, je:
 6. Mravec
  mravec Mravec lezie po súradnicovej sustave vždy rovnobežne so súradnicovými osami . Včera začal svoju puť v bode so súradnicami 0. Prešiel 20 štvorčekov po osi x urobil vlavo vbok a prešiel opať 20 štvorčekov . znovu urobil vlavo vbok a prešiel 18 štvorčekov. zn
 7. Kolmica
  perpendicular Určite smernicu priamky kolmej na priamku p: y = -x +4.
 8. Pätina
  numbs_5 Pätina daného čísla je o 24 menšia ako dané číslo. Aké je dané číslo?
 9. Rovnica 4
  math_1 Riešte rovnicu: ?
 10. Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 11. Riešte 2
  eq1_8 Riešte rovnicu: (x+6)-12x(-2): (-8)=-4
 12. ŠK Šarkan
  skola_19 ŠK Šarkan navštevuje 160 detí, dievčat je o 48 viac ako chlapcov. ŠK Drak navštevuje 192 detí. Chlapcov je tri krát viac ako dievčat. Koľko chlapcov a dievčat je v jednotlivých kluboch?
 13. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 14. Priamka
  lines_1 Napíšte rovnicu priamky rovnobežné s 9x + 3y = 8, ktorá prechádza bodom (-1, -4). Napíšte v tvare ax + by = c.
 15. Trojuholník - priamky
  line_solid Daný je trojuholník ABC: A[-3;-1] B[5;3] C[1;5] Napíšte rovnicu priamky, ktorá prehádza vrcholom C rovnobežne so stranou AB.
 16. Góly
  lopta Taliansko, Holandsko a Španielsko strelili spolu na turnaji 67 gólov. Holandsko strelilo o 2 góly viacej ako Taliansko, Španielsko strelilo o 1 gól menej ako Taliansko. Určte počet gólov.
 17. Kniha
  books_1 Alena prečítala knihu rýchlosťou 15 strán za deň. Keby čítala dvakrát rýchlejšie, mala by knihu prečítanú o 4 dni skôr. Koľko strán mala kniha?