Priamka a úsečka

Rozhodnite, či priamka p: x + 2 y - 7 = 0 pretína úsečku danú bodmi A [1, 1] a B [5, 3]

Správna odpoveď:

q =  1

Postup správneho riešenia:

p1:x+2 y7=0 p2:ax+by+c=0 a=1  a 1+b 1+c=0 a 5+b 3+c=0 1 1+b 1+c=0 1 5+b 3+c=0  b+c=1 3b+c=5  Pivot:Riadok1Riadok2 3b+c=5 b+c=1  Riadok231 Riadok1Riadok2 3b+c=5 0,67c=0,67  c=0,666666670,66666667=1 b=35c=351=2  b=2 c=1  p2:x2y+1=0  x+2y7=0 x2y+1=0  x+2 y7=0 x2 y+1=0  x+2y=7 x2y=1  Riadok2Riadok1Riadok2 x+2y=7 4y=8  y=48=2 x=72y=72 2=3  x=3 y=2  [x;y]AB 1<x=3<5 q=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: