Tri členy GP

Súčet troch čísel v GP (geometrickej postupnosti) je 21 a súčet ich štvorcov je 189. Nájdite tieto čísla.

Výsledok

a =  3
b =  6
c =  12
a2 =  12
b2 =  6
c2 =  3

Riešenie:


Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

b=q1 a=2 3=6b = q_{ 1 } \cdot \ a = 2 \cdot \ 3 = 6
c=q1 b=2 6=12c = q_{ 1 } \cdot \ b = 2 \cdot \ 6 = 12
a2=21/(1+q2+q22)=21/(1+0.5+0.52)=12a_{ 2 } = 21/(1+q_{ 2 }+q_{ 2 }^2) = 21/(1+0.5+0.5^2) = 12
b2=q2 a2=0.5 12=6b_{ 2 } = q_{ 2 } \cdot \ a_{ 2 } = 0.5 \cdot \ 12 = 6
c2=q2 b2=0.5 6=3c_{ 2 } = q_{ 2 } \cdot \ b_{ 2 } = 0.5 \cdot \ 6 = 3Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 2. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 3. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 4. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 5. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 6. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 7. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 8. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 9. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 10. Člen a kvocient
  geometric_6 Určte druhý člen a kvocient GP, ak a3=48,6 a1+a2=6
 11. Kvocientík
  seq2_3 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,39, a a1+a2=0,39.
 12. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 13. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 14. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 15. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 16. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 17. Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?