Tri členy GP

Súčet troch čísel v GP (geometrickej postupnosti) je 21 a súčet ich štvorcov je 189. Nájdite tieto čísla.

Správny výsledok:

a =  3
b =  6
c =  12
a2 =  12
b2 =  6
c2 =  3

Riešenie:

a+b+c=21 a2+b2+c2=189  b=qa c=q2a  a+qa+q2a=21 a2+q2a2+q4a2=189  a(1+q+q2)=21 a2(1+q2+q4)=189  212(1+q2+q4)=189(1+q+q2)2 252 q4378 q3126 q2378 q+252=0  q4+q2+1=(q2q+1) (q2+q+1)  212(q2q+1) (q2+q+1)=189(1+q+q2)2 212(q2q+1)=189(1+q+q2)  212(q2q+1)=189(1+q+q2) 252q2630q+252=0  a=252;b=630;c=252 D=b24ac=63024252252=142884 D>0  q1,2=b±D2a=630±142884504 q1,2=630±378504 q1,2=1.25±0.75 q1=2 q2=0.5   Sucinovy tvar rovnice:  252(q2)(q0.5)=0   a=21/(1+q1+q12)=21/(1+2+22)=3a+b+c=21 \ \\ a^2+b^2+c^2=189 \ \\ \ \\ b=qa \ \\ c=q^2a \ \\ \ \\ a+qa+q^2a=21 \ \\ a^2 + q^2a^2+q^4a^2=189 \ \\ \ \\ a(1+q+q^2)=21 \ \\ a^2(1 + q^2+q^4)=189 \ \\ \ \\ 21^2(1 + q^2+q^4)=189 (1+q+q^2)^2 \ \\ 252 \ q^4 - 378 \ q^3 - 126 \ q^2 - 378 \ q + 252=0 \ \\ \ \\ q^4 + q^2 + 1=(q^2 - q + 1) \cdot \ (q^2 + q + 1) \ \\ \ \\ 21^2(q^2 - q + 1) \cdot \ (q^2 + q + 1)=189 (1+q+q^2)^2 \ \\ 21^2(q^2 - q + 1)=189 (1+q+q^2) \ \\ \ \\ 21^2(q^2 - q + 1)=189 (1+q+q^2) \ \\ 252q^2 -630q +252=0 \ \\ \ \\ a=252; b=-630; c=252 \ \\ D=b^2 - 4ac=630^2 - 4\cdot 252 \cdot 252=142884 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ q_{1,2}=\dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a }=\dfrac{ 630 \pm \sqrt{ 142884 } }{ 504 } \ \\ q_{1,2}=\dfrac{ 630 \pm 378 }{ 504 } \ \\ q_{1,2}=1.25 \pm 0.75 \ \\ q_{1}=2 \ \\ q_{2}=0.5 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 252 (q -2) (q -0.5)=0 \ \\ \ \\ \ \\ a=21/(1+q_{1}+q_{1}^2)=21/(1+2+2^2)=3

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám prosím svoj komentár ku úlohe - postrehy, myšlienku alebo sa niečo opýtajte. Ďakujeme že si takto pomáhame navzájom - žiaci, študenti, učitelia, rodičia a tvorcovia príkladov.

Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 • 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 • Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 • Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 • GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 • Člen a kvocient
  geometric_6 Určte druhý člen a kvocient GP, ak a3=48,6 a1+a2=6
 • Kvocientík 3
  numbers3_2 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 • Narodeniny
  bonbons_1 V triede rozdávajú žiaci vždy o svojich narodeninách spolužiakom cukríky. Oslávenec dá vždy každému po jednom cukríka, sebe nedáva. Za rok sa v triede rozdalo celkom 650 cukríkov. Koľko žiakov je v triede? (Poznámka: Všetci žiaci triedy mali narodeniny v
 • Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 • Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=-7,5, kvocient q=3,4. Vypočítajte a8.
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?