Tři členy GP

Součet tří čísel v GP (geometrické posloupnosti) je 21 a součet jejich čtverců je 189. Najděte tato čísla.

Správná odpověď:

a =  3
b =  6
c =  12
a2 =  12
b2 =  6
c2 =  3

Postup správného řešení:

a+b+c=21 a2+b2+c2=189  b=qa c=q2a  a+qa+q2a=21 a2+q2a2+q4a2=189  a(1+q+q2)=21 a2(1+q2+q4)=189  212(1+q2+q4)=189(1+q+q2)2 252 q4378 q3126 q2378 q+252=0  q4+q2+1=(q2q+1) (q2+q+1)  212(q2q+1) (q2+q+1)=189(1+q+q2)2 212(q2q+1)=189(1+q+q2)  212(q2q+1)=189(1+q+q2) 252q2630q+252=0  a=252;b=630;c=252 D=b24ac=63024252252=142884 D>0  q1,2=b±D2a=630±142884504 q1,2=630±378504 q1,2=1.25±0.75 q1=2 q2=0.5   Soucinovy tvar rovnice:  252(q2)(q0.5)=0  a=21/(1+q1+q12)=21/(1+2+22)=3

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

b=q1 a=2 3=6
c=q1 b=2 6=12
a2=21/(1+q2+q22)=21/(1+0.5+0.52)=12
b2=q2 a2=0.5 12=6
c2=q2 b2=0.5 6=3Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Související a podobné příklady:

 • GP tři členy
  progression_ao Druhý a třetí člen geometrické posloupnosti jsou 24 a 12 (c +1) v tomto pořadí. Za předpokladu, že součet prvních tří členů posloupnosti je 76, určitě hodnotu c.
 • Mezi čísla
  exp_growth Mezi čísla 6 a 384 vložte několik čísel tak, aby tvořily s danými čísly GP a aby dále platilo: a) součet všech čísel je 510 A pro jinou GP aby platilo: b) součet vložených čísel je -132 (Jde o dvě různé geometrické posloupnosti, ale se stejnými dvěma člen
 • GP - šestý člen
  seq_sum Najděte součet členy geometrické posloupnosti 3, 15, 75,. .. po šestý člen.
 • Členy GP
  numbers2 Jaký je 5. člen geometrické posloupnosti, pokud je 8. člen 80 a společný poměr (kvocient) r = 1/2?
 • Gp - 80
  gp Součet prvních čtyř členů geometrické posloupnosti je 80. Určete jich pokud víte, že čtvrtý člen je 9 krát větší než druhý?
 • Geometrická posloupnost 4
  cralici V geometrické posloupnosti je a4=20 a a9=-160. Vypočtěte první člen a1 a kvocient q.
 • Aritmeticka i geometrická
  seq_sum Tři čísla, které tvoří aritmetickou posloupnost, mají součet 30. Pokud odečteme od prvního 5, od druhého 4 a třetí ponecháme, dostaneme geometrickou posloupnost. Urči členy AP i GP.
 • Připočteme-li
  seq_sum Připočteme-li totéž číslo x k číslům -1,3,15,51 dostaneme první 4 členy geometrické posloupnosti. Vypočtěte číslo x a první 4 členy geometrické posloupnosti.
 • Geometrická posloupnost 3
  sequence V geometrické posloupnosti je a8 = 312500; a11= 39062500; sn=1953124. Vypočtěte první člen a1, kvocient q a počet členů n z jejich součtu.
 • Je dána
  sequence_geo Je dána posloupnost, jejíž první tři členy jsou a1= 70, a2=64, a3=58. 1, rozhodnete, zda se jedna o aritmetickou či geometrickou posloupnost a podle toho určete hodnotu d respektive q. 2, určete hodnotu patnáctého členů posloupnosti. 3, určete, kolikátý č
 • V geometrické binární
  sequence_geo V geometrické posloupnosti je dáno : kvocient q = 1/2 a součet prvních šest členů S6=63. Určete pátý prvek a5.
 • Jaký je
  exp_growth Jaký je 6. člen geometrické posloupnosti 9, 81, 729,. .. ?
 • Vložte n čísel
  archimedes Mezi čísla 5 a 640 vložte tolik čísel, aby s danými čísly tvořila členy geometrické posloupnosti a aby součet vložených čísel byl 630.
 • Derivační problém
  derive Součet dvou čísel je 12. Najděte tato čísla, jestliže: a) Součet jejich třetích mocnin je minimální. b) Součin jednoho s třetí mocninou druhého je maximální. c) Obě jsou kladná a součin jednoho s druhou mocninou druhého je maximální.
 • Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a6 = 7 a9 = 77. Vypočtěte s25 (= součet prvních 25 členů této posloupnosti).
 • Geometrická 5
  sequence O členy geometrické posloupnosti víme že: ? ? Vypočítej a1, q Děkuji mooooc
 • Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 12 a 81 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1674.