Třetí mocnina - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 91

 • Třetí odmocnina
  30gon_1 Najděte třetí odmocninu z 18
 • Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 • Kubické číslo
  cubes3_7 Předpokládejme, že je číslo náhodně vybrané z množiny (0,1,2,3, . .. , 202). Jaká je pravděpodobnost, že číslo je dokonalé kubické číslo (třetí mocnina, kostka, kostkové číslo)?
 • Variace 3. třídy
  cubic Z kolika prvků lze vytvořit 13800 variací třetí třídy bez opakování prvků?
 • Vnučka
  calendar V roce 2014 byl součet věku Mecháčovy tety, její dcery a její vnučky roven 100 let. V kterém roce se narodila vnučka, pokud víme, že věk každé z nich lze vyjádřit jako mocnina dvou?
 • Derivační problém
  derive Součet dvou čísel je 12. Najděte tato čísla, jestliže: a) Součet jejich třetích mocnin je minimální. b) Součin jednoho s třetí mocninou druhého je maximální. c) Obě jsou kladná a součin jednoho s druhou mocninou druhého je maximální.
 • Zvláštní kostka
  cube3 Vypočítejte hranu kostky, jejíž povrch i objem je numericky stejné číslo.
 • Vyjádři
  cubes Vyjádři objem krychle jako funkci velikosti její hrany.
 • Krychle 3
  krychle_2 Kolikrát se zvětší objem krychle jestliže zdvojnásobíme délku její hrany ?
 • Krychle
  krychle_3 Kolik litrů vody se vejde do krychle s hranou délky 0,11 m?
 • Vypočítejte 18
  krychlicky Vypočítejte povrch krychle o objemu 262,144 cm3.
 • Nálevka
  nalevka Nálevka má tvar rovnostranného kužele. Vypočítejte obsah plochy smáčené vodou v případě, že do nálevky nalijeme 4,7 litry vody.
 • Zvětšení koule
  sphere Kolikrát se zvětší objem koule, jestliže její radius se zvětší 5×?
 • Jak se
  krychlicka_2 Jak se změní objem krychle, zdvojnásobíme-li délku její hrany?
 • Zmenšení koule
  sphere O kolik procent se zmenší objem koule, jestliže její diameter se zmenší 5×?
 • Mléko tetrapack
  milk_1 Krabice tvaru krychle je po okraj naplněna mlékem o objemu 2 litry. Vypočítej hranu a povrch krabice.
 • Kostka
  cube2 Součet délek hran kostky je 69 cm. Jaký je její povrch a objem?
 • Povrch válce
  cylinder_3 Vypočtěte povrch válce, je-li jeho objem 45 litrů a obvod podstavy je trojnásobkem výšky.
 • Kostka - krychle
  cube_diagonals_4 Vypočítejte délku strany a úhlopříčky kostky o objemu 27 cm3.
 • Krychle
  cubes_14 Jedna krychle od druhé ma hranu větší 5x. Kolikrát bude větší povrch a objem?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.