Tretia mocnina - príklady

Počet nájdených príkladov: 109

 • O koľko 9
  powers O koľko je polovica z polovice väčšia ako tretia mocnina polovice?
 • Tretia odmocnina
  30gon Nájdite tretiu odmocninu z 18
 • Kubické číslo
  cubes3 Predpokladajme, že je číslo náhodne vybrané z množiny (0,1,2,3, . .. , 202). Aká je pravdepodobnosť, že číslo je dokonalé kubické číslo (tretia mocnina, kocka, kockové číslo)?
 • Mocnina
  power Číslo left(sqrt(12 * sqrt[ 9 ] (12)) right) 14 možno zapísať v tvare 12^x. Nájdite hodnotu x.
 • Vnučka
  calendar V roku 2014 bol súčet veku Milkynej tety, jej dcéry a jej vnučky rovný 100 rokov. V ktorom roku sa narodila vnučka, ak vieme, že vek každej z nich možno vyjadriť ako mocnina dvoch?
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Zvláštna kocka
  cube3 Vypočítajte hranu kocky, ktorej povrch aj objem je numericky rovnaké číslo.
 • Kocka 3
  krychle Koľkokrát sa zväčší objem kocky ak zdvojnásobíme dĺžku jej hrany?
 • Variácie 3. triedy
  cubic Z koľkých prvkov je možné vytvoriť 13800 variácií tretej triedy bez opakovania prvkov?
 • Akú dĺžku
  cubes3 Akú dĺžku má hrana kocky s objemom V=1728 litrov?
 • Kocka - voda
  krychle Koľko litrov vody sa zmestí do kocky s hranou dĺžky 0,11 m?
 • Súčet mocnín
  powers Aký je súčet všetkých prirodzených čísel menších ako 100, ktoré sú mocninou čísla 4?
 • Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? (a-b-c) 14 = (c+b-a) 14
 • Lievik
  nalevka Lievik má tvar rovnostranného kužeľa. Vypočítajte obsah plochy zmáčanou vodou v prípade, že do lievika nalejeme 8,2 litrov vody.
 • Krabica
  milk Krabica tvaru kocky je po okraj naplnená mliekom s objemom 2 litre. Vypočítaj hranu a povrch krabice.
 • VB lopta
  ball1 Nájdite objem volejbalovej lopty, ktorá má polomer 4 1/2 decimetra. Použite 22/7 na π.
 • Zmenšenie gule
  sphere O koľko percent sa zmenší objem gule, ak jej radius sa zmenší 3×?
 • Tri členy GP
  exp_growth Súčet troch čísel v GP (geometrickej postupnosti) je 21 a súčet ich štvorcov je 189. Nájdite tieto čísla.
 • Kocečka
  kocky Vypočítajte povrch kocky, ak je jej objem rovný 729 metrov kubických.
 • Kocky
  cubes Jedna kocka od druhej ma hranu väčšiu 5x. Koľko krát bude väčší povrch a objem?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .