Umocňování - slovní úlohy a příklady

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení. x ^ n je n-násobné vynásobení čísla x s sebou samým. Čteme x na n, x umocněné na n-tou. x je základ a n je exponent mocniny.

Počet nalezených příkladů: 121

 • Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 • Porovnej
  nevim.JPG Co je větší? ?
 • Mocniny
  math_fun Platí pro libovolná čísla a,b,c rovnost:? ?
 • Hodnota
  5times_1 Určete hodnotu tohoto výrazu: 6!·10^-3
 • Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Dvoučleny
  two_persons K dvojčlenu ? přidejte takové číslo, aby vzniklý tříčlen byl druhou mocninou dvoučlenu.
 • Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 • Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice ??
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením nové proměnné řešte bikvadratickú rovnici: ?
 • Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 • Odmocniny
  square_roor Vypočítejte odmocniny z těchto čísel:
 • Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Podmnožiny
  1venna_sets Kolik je všech podmnožin množiny ??
 • Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 • Rovnají se
  Shazam Rovnají se následující výrazy? ?
 • Cifra
  olympics_3 Jaké je poslední číslo 2016-té mocniny čísla 2017?
 • Bity, bajty
  bits Vypočítejte kolik různých čísel lze zakódovat v 16-bitovém binárním slově?
 • Morseovka
  morse_code Vypočítejte, kolik slov Morseovy abecedy lze vytvořit sestavením čárek a teček do slova o jednom až three znacích.
 • Mocninová rovnice
  exp_3 Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Viz také více informacií na Wikipedii.