Druhá mocnina + umocňování - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 20

 • Poseidon
  Poseidon vložil 2 747 zlatých drachiem na sporiaci účet univerzity Mount Olympus, aby zabezpečil, že Percy môže ísť na vysokú školu. Platí ročné úroky 0,04 (v desatinnej podobe). Po 11 rokoch vyberie peniaze. O koľko viac peňazí by mal, keby sa úrok vyplá
 • Kvadratická 5
  Kvadratická funkce má předpis y=-2x²-3x+8. Vypočítejte funkční hodnotu v bodě 5, -2 a ½.
 • Vstupenky
  Vstupenky na show stáli nějaký celočíselný počet, větší než 1. Navíc platilo, že součet ceny dětské a dospělácké vstupenky, stejně jako jejich součin byl mocninou prvočísla. Najděte všechny možné ceny vstupenek.
 • Drahé kovy
  V letech 2006-2009 se hodnota drahých kovů rychle změnila. Údaje v následující tabulce představují celkovou míru návratnosti (v procentech) platiny, zlata, stříbra od roku 2006 do roku 2009: Rok Platinum Gold Silver 2009 62,7 25,0 56,8 2008 -41,3 4,3 -26,
 • Povrch a objem krychle
  Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • Mocninová rovnice
  Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2
 • Krychle
  Jedna krychle od druhé ma hranu větší 5x. Kolikrát bude větší povrch a objem?
 • Z9-I-4
  Katka si myslela pětimístné přirozené číslo. Do sešitu napsala na první řádek součet myšleného čísla a poloviny myšleného čísla. Na druhý řádek napsala součet myšleného čísla a pětiny myšleného čísla. Na třetí řádek napsala součet myšleného čísla a devíti
 • Mocninky
  Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Krychle
  Objem krychle je 216 cm3. Vypočtěte povrch.
 • Tětiva AB
  Jakou délku má tětiva AB, jejíž vzdálenost od středu S kružnice k (S, 117 cm) se rovná 7 cm?
 • Tovar
  Jestliže výrobek dvakrát zlevnil o 15%, o kolik procent zlevnil celkem?
 • Kvádr
  Kvádr má povrch 1577 cm2, délky jeho hran jsou v poměru 4:1:2. Vypočítej objem kvádru.
 • Bazén
  Pokud do bazénu přitéká voda současně dvěma přívody, naplní se celý za 20 hodin. Jedním přívodem se naplní o 6 hodin později než druhým. Za jak dlouho se naplní bazén jednotlivými přívody zvlášť?
 • Mocnina
  Číslo left(sqrt(7 * sqrt[ 7 ] (7)) right) 13 lze zapsat ve tvaru 7^x. Najděte hodnotu x.
 • Mocniny
  Platí pro libovolná čísla a,b,c rovnost:? (a-b-c) 11 = (c+b-a) 11
 • Dvoučleny
  K dvojčlenu 121x2+88x přidejte takové číslo, aby vzniklý tříčlen byl druhou mocninou dvoučlenu.
 • Širokoúhlý monitor
  Byznys výpočetní techniky zasáhla vlna širokoúhlých monitorů a televizorů. Vypočítejte plochu LCD monitoru o úhlopříčce 14 palců při poměru stran 4:3 a pak s poměrem stran 16:9. Je koupě širokoúhlého monitoru s rovnakou uhlopriečkou výhodnější než koupě m
 • Tětiva
  Jakou délku x má tětiva kružnice o průměru 34 mm, pokud je vzdálena od středu kružnice 15 mm?
 • Trojúhelník SUS
  Vypočítejte plochu a obvod trojúhelníku, pokud jeho dvě strany jsou dlouhé 88 dm a 88 dm a úhel nimi sevřený je 170°.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Druhá mocnina - příklady. Umocňování - příklady.