Krychle

Jedna krychle od druhé ma hranu větší 5x. Kolikrát bude větší povrch a objem?

Správný výsledek:

k1 =  25
k2 =  125

Řešení:

k1=52=25
k2=53=125Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky

Další podobné příklady a úkoly:

 • Zvláštní kostka
  cube3 Vypočítejte hranu kostky, jejíž povrch i objem je numericky stejné číslo.
 • Krychle
  cubes_20 Objem krychle je 216 cm3. Vypočtěte povrch.
 • Povrch a objem krychle
  cube_shield_6 Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • O kolik 6
  cubes O kolik procent se zvětší a) povrch b) objem krychle jestliže se hrana krychle zvětší o 25%?
 • Kvádr
  cuboid_1 Kvádr má povrch 1577 cm2, délky jeho hran jsou v poměru 4:1:2. Vypočítej objem kvádru.
 • Zvětšení krychle
  krychle_1 O kolik procent se zvětší objem a povrch krychle, zvětšíme-li její hranu o 56%.
 • Krychle 3
  krychle_2 Kolikrát se zvětší objem krychle jestliže zdvojnásobíme délku její hrany ?
 • Kolikrát 5
  cubes Kolikrát se zvětší objem krychle, pokud její hranu zvetšíme třikrát?
 • Krychle
  cube_shield Objem krychle je 27 dm kubických. Vypočítejte povrch krychle.
 • Máme 2
  korok Máme 2 krychle se stejnou hmotností. Jedna je celá že skla, druhá z korku. Která z nich má větší objem a kolikrát?
 • Povrch krychle
  cube_diagonals_5 Povrch krychle je 500 cm2, kolik cm3 bude její objem?
 • Kostka
  cube2 Součet délek hran kostky je 69 cm. Jaký je její povrch a objem?
 • Stavebnice
  lego Dětská stavebnice se skládá z kvádříků a kostek. Každý kvádřík má rozměry 6 cm,5 cm a 4 cm , každá kostka má hranu dlouhou 5 cm. Který z těchto stavebních dílů má větší povrch a o kolik čtverečných centimetrů?
 • Kostka
  cube_in_sphere Kostka má povrch 600 cm2, jaký je její objem?
 • Dvě krychle
  cubes2 Délky hran dvou krychlí jsou v poměru 1:2, urči: a)poměr obsahu stěny menší krychle a obsahu stěny větší krychle. b)poměr povrchu menší krychle a povrchu větší krychle. c)poměr objemu menší krychle a objemu větší krychle. Moc děkuji
 • Kvádr na krychlu
  cube_shield_1 Kvádr s rozměry 9 cm, 6 cm a 4 cm má shodný objem jako krychle. Vypočtěte povrch této krychle.
 • Hrana krychle
  cubes_9 Určete hranu krychle, jestliže její povrch se rovná 37,5 centimetrů čtverečních.