Štvorcov 83461

Súčin dvoch čísel je 12. Ak je súčet ich štvorcov 40, nájdite tieto dve čísla.

Správna odpoveď:

a =  6
b =  2

Postup správneho riešenia:

ab=12 a2+b2 = 40  a2+(12/a)2 = 40  a4+122 = 40 a2  z = a2  z2+122=40 z  z2+122=40 z z240z+144=0  a=1;b=40;c=144 D=b24ac=40241144=1024 D>0  z1,2=2ab±D=240±1024 z1,2=240±32 z1,2=20±16 z1=36 z2=4  z>0  a=z1=36=6

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

b=12/a=12/6=2   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  p=a b=6 2=12 s=a2+b2=62+22=40Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: