Ak zvýšime

Ak zvýšime počet prvkov o 1, zvýši sa počet kombinácií tretej triedy bez opakovania o 10. Koľko máme prvkov?

Správna odpoveď:

n =  5

Postup správneho riešenia:

C3(6)=(36)=3!(63)!6!=321654=20 (3n+1)=10+(3n)  3! (n+13)!(n+1)!=10+3! (n3)!n! 6 (n2)!(n+1)!=10+6 (n3)!n! 6 (n2)!(n+1)n(n1)(n2)!=10+6 (n3)!n(n1)(n2)(n3)!  6(n+1)n(n1)=10+6n(n1)(n2) (n+1)n(n1)=60+n(n1)(n2) 3 n23 n60=0  n1=4 n2=5  n=5   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   C3(5)=(35)=3!(53)!5!=2154=10  c1=(3n+1)=(35+1)=20 c2=(3n)=10Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: