Součet 10

Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla

Správný výsledek:

a =  11
b =  12

Řešení:


b = a+1
a+b + 3(a+b) = 92

b = a+1
a+b + 3•(a+b) = 92

a-b = -1
4a+4b = 92

a = 11
b = 12

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • Určete 5
  numberline_4 Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Liché čísla
  friends4_2 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Sudá čísla
  numbers_44 Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.
 • Součet 26
  numbers_2 Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Po sobě
  progression Součet 10 po sobě jdoucích čísel je 105. Určete, o které čísla jde (napiš první a poslední).
 • Aritmetický průměr 3 čísel
  arithmet_seq Číslo 2010 můžeme zapsat jako součet 3 po sobě jdoucích přirozených čísel. Určete aritmetický průměr těchto čísel.
 • Součet 33
  numbers_4 Součet dvou za sebou jdoucích přirozených čísel, z nichž větší je 4x se rovná číslu 55. Určete číslo x.
 • Tří čísla 6
  numbers2_49 Součet tří po sobě následujících celých čísel se rovná trojnásobku prostředního čísla. Určete tato čísla.
 • Součet 22
  eq1_10 Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • Součet
  numbers_5 Součet sedmi za sebou jdoucích lichých přirozených čísel je 119. Urči nejmenší z nich.
 • Sum-log
  complex_log Součet dvou čísel je 32, součet jejich logaritmů (dekadických) je 2,2. Určitě tato čísla.
 • Součet 20
  seq_6 Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • V řadě
  numberline_2 V řadě čtyř čísel je rozdíl každých dvou sousedních čísel roven třem. Součet těchto čísel je 60. Určete tato čísla.
 • Součet 21
  numbers_49 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?