Liché čísla

Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...

Správná odpověď:

a =  259
b =  261
c =  263
d =  265

Postup správného řešení:


a+b+c+d=1048
b=a+2
c=b+2
d=c+2

a+b+c+d = 1048
a-b = -2
b-c = -2
c-d = -2

a = 259
b = 261
c = 263
d = 265

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Související a podobné příklady:

 • Liché čísla
  1234 Součet čtyř za sebou jdoucích lichých čísel je 240. Ktérá to jsou čísla?
 • Sudá čísla
  numbers Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Součet 21
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Součet 26
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Čísla roku 2016
  2016_hny Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?
 • Aritmetický průměr 3 čísel
  arithmet_seq Číslo 2010 můžeme zapsat jako součet 3 po sobě jdoucích přirozených čísel. Určete aritmetický průměr těchto čísel.
 • Součet 20
  seq Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Jaroslav
  eq222 Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116. Jaké to jsou?
 • Po sobě
  progression Součet 10 po sobě jdoucích čísel je 105. Určete, o které čísla jde (napiš první a poslední).
 • Součet 12
  numbers2 Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je roven 108. Kterému z čísel je roven nejmenší z těchto sčítanců?
 • Součet
  numbers Součet sedmi za sebou jdoucích lichých přirozených čísel je 119. Urči nejmenší z nich.
 • Součet
  eq222 Součet druhých mocnin dvou po sobě bezprostředně následujících přirozených čísel je 1201. Určitě tato čísla.
 • Obytný dům
  house Obytný dům má tři vchody očíslované lichými čísly, jdoucími bezprostředně za sebou. Součet dvou čísel na krajních vchodů je 50. Vypočítejte největší z těchto tří čísel.