Liché čísla

Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...

Správná odpověď:

a =  259
b =  261
c =  263
d =  265

Postup správného řešení:


a+b+c+d=1048
b=a+2
c=b+2
d=c+2

a+b+c+d = 1048
a-b = -2
b-c = -2
c-d = -2

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c+d = 1048
-2b-c-d = -1050
b-c = -2
c-d = -2

Řádek 3 - 1/-2 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c+d = 1048
-2b-c-d = -1050
-1,5c-0,5d = -527
c-d = -2

Řádek 4 - 1/-1,5 · Řádek 3 → Řádek 4
a+b+c+d = 1048
-2b-c-d = -1050
-1,5c-0,5d = -527
-1,3333d = -353,3333


d = -353,33333333/-1,33333333 = 265
c = -527+0,5d/-1,5 = -527+0,5 · 265/-1,5 = 263
b = -1050+c+d/-2 = -1050+263+265/-2 = 261
a = 1048-b-c-d = 1048-261-263-265 = 259

a = 259
b = 261
c = 263
d = 265

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: