Dělitelnost - příklady

Počet nalezených příkladů: 254

 • Dělitelnost 2
  divisors Kolik dělitelů má přirozené číslo 13?
 • Dělitelnost
  nice_circles Určitě všechny dělitele čísla 47.
 • 12 - delitelnost
  numbers2 Nahraďte písmena A a B číslicemi tak, aby výsledné číslo x bylo dělitelné dvanácti /všechny možnosti/. x=2A3B Kolik je celkově řešení?
 • Delitelnost
  dots Určete nejmenší celé číslo, které při dělení 11 dává zbytek 4, při dělení 15 dává zbytek 10 a při dělení 19 dává zbytek 16.
 • Dělitelnost
  numbers2_2 Na pěti lístcích na stole jsou napsány číslice 1,2,3,4,5. Průvan lístky náhodně zamíchal a složil z nich 5-ciferné číslo. Jaká je pravděpodobnost, že složil: a, největší možné číslo b, nejmenší možné číslo c, číslo dělitelné pěti d, sudé číslo e, liché čí
 • Dělitelnost
  divisibility Je číslo 237610 dělitelné číslem 5?
 • Prvočísla 2
  prime_table Kterými prvočísly je dělitelné číslo 2026?
 • Číslo
  num Určete číslo, o němž víte, že rozdíl jeho pětinásobku a trojnásobku se rovná 42.
 • Kvadrant
  quadrants Ve kterém kvadrantu leží úhel -1165°?
 • Trojciferné
  primes Napište nejmenší trojciferné číslo, které pri dělení 5 a 7 dává zbytek 2.
 • Násobky
  sedma_1 Jaký je součet násobků čísla 7, které jsou větší než 30 ale současně menší než 56?
 • Napiš 2
  cisla Napiš vzorec pro sudé číslo x, značí-li y kterékoliv liché číslo.
 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Trojmístne
  numbers2_49 Kolik existuje takových trojmístných přirozených čísel, které neobsahují nulu a jsou dělitelné pěti?
 • Rozklad
  prime_factorization Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)
 • Dělitele
  one Najděte všechna dělitele čísla 493. Kolik jich je?
 • Kombinace
  circles Kolik různých kombinací 2-ciferného čísla dělitelného číslem 4 vznikne z číslic 3, 5 a 7?
 • Součet číslic
  numbers2 Kolik je dvouciferných přirozených čísel, které maji součet číslic 9?
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • Ciferny součet
  cisla_7 Kolik je trojmístných čísel ktere maji ciferny součet 6?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.