Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

a2+(a+1)2=1201 2a2+2a1200=0  p=2;q=2;r=1200 D=q24pr=2242(1200)=9604 D>0  a1,2=q±D2p=2±96044 a1,2=2±984 a1,2=0.5±24.5 a1=24 a2=25   Soucinovy tvar rovnice:  2(a24)(a+25)=0 

Textové řešení:

2a2+2a-1200=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 9604
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

a1 = 24
a2 = -25

P = {24; -25}