Nasledujúcich 4122

Súčet štyroch po sebe nasledujúcich prirodzených čísel je 90. Určte tieto čísla.

Správna odpoveď:

a =  21
b =  22
c =  23
d =  24

Postup správneho riešenia:


a+b+c+d=90
b=a+1
c=b+1
d=c+1

a+b+c+d = 90
a-b = -1
b-c = -1
c-d = -1

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c+d = 90
-2b-c-d = -91
b-c = -1
c-d = -1

Riadok 3 - 1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c+d = 90
-2b-c-d = -91
-1,5c-0,5d = -46,5
c-d = -1

Riadok 4 - 1/-1,5 · Riadok 3 → Riadok 4
a+b+c+d = 90
-2b-c-d = -91
-1,5c-0,5d = -46,5
-1,3333d = -32


d = -32/-1,33333333 = 24
c = -46,5+0,5d/-1,5 = -46,5+0,5 · 24/-1,5 = 23
b = -91+c+d/-2 = -91+23+24/-2 = 22
a = 90-b-c-d = 90-22-23-24 = 21

a = 21
b = 22
c = 23
d = 24

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: