Predchádzajúce 7550

Súčet štyroch po sebe nasledujúcich celých čísel, z ktorých každé nasledujúce je o 5 väčšie, než predchádzajúce, je 2. Určte tieto čísla.

Správna odpoveď:

a =  -7
b =  -2
c =  3
d =  8

Postup správneho riešenia:


a+(a+5)+(a+10)+(a+15) = 2

4a = -28


a = -28/4 = -7

a = -7

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
b=a+5=(7)+5=2
c=b+5=(2)+5=3
d=c+5=3+5=8



Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Tipy na súvisiace online kalkulačky
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: