Súčet troch čísel,

Súčet troch čísel, z ktorých každé je o 10% väčšie ako predchádzajúce, je 662. Urči tieto čísla.

Správna odpoveď:

a =  200
b =  220
c =  242

Postup správneho riešenia:


a+b+c = 662
b = 1,10 a
c = 1,10 b

a+b+c = 662
b = 1,10·a
c = 1,10·b

a+b+c = 662
1,1a-b = 0
1,1b-c = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
1,1a-b = 0
a+b+c = 662
1,1b-c = 0

Riadok 2 - 1/1,1 · Riadok 1 → Riadok 2
1,1a-b = 0
1,909b+c = 662
1,1b-c = 0

Riadok 3 - 1,1/1,90909091 · Riadok 2 → Riadok 3
1,1a-b = 0
1,909b+c = 662
-1,576c = -381,438


c = -381,43809524/-1,57619048 = 242
b = 662-c/1,90909091 = 662-242/1,90909091 = 220
a = 0+b/1,1 = 0+220/1,1 = 200

a = 200
b = 220
c = 242

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: