Súčet dvoch prvočísel

Matematik Christian Goldbach zistil, že každé párne číslo väčšie ako 2 môže byť vyjadrené ako súčet dvoch prvočíselných čísel. Napíšte alebo vyjadrite 2018 ako súčet dvoch prvočísel.

Výsledok

x = (Správna odpoveď je: 1009 + 1009) Nesprávne

Riešenie:

2018=7+2011 2018=19+1999 2018=31+1987 2018=67+1951 2018=139+1879 2018=151+1867 2018=157+1861 2018=229+1789 2018=241+1777 2018=271+1747 2018=277+1741 2018=349+1669 2018=397+1621 2018=409+1609 2018=421+1597 2018=439+1579 2018=487+1531 2018=547+1471 2018=571+1447 2018=619+1399 2018=691+1327 2018=727+1291 2018=739+1279 2018=769+1249 2018=787+1231 2018=967+1051 2018=997+1021 2018=1009+1009  x=1009+10092018=7 + 2011 \ \\ 2018=19 + 1999 \ \\ 2018=31 + 1987 \ \\ 2018=67 + 1951 \ \\ 2018=139 + 1879 \ \\ 2018=151 + 1867 \ \\ 2018=157 + 1861 \ \\ 2018=229 + 1789 \ \\ 2018=241 + 1777 \ \\ 2018=271 + 1747 \ \\ 2018=277 + 1741 \ \\ 2018=349 + 1669 \ \\ 2018=397 + 1621 \ \\ 2018=409 + 1609 \ \\ 2018=421 + 1597 \ \\ 2018=439 + 1579 \ \\ 2018=487 + 1531 \ \\ 2018=547 + 1471 \ \\ 2018=571 + 1447 \ \\ 2018=619 + 1399 \ \\ 2018=691 + 1327 \ \\ 2018=727 + 1291 \ \\ 2018=739 + 1279 \ \\ 2018=769 + 1249 \ \\ 2018=787 + 1231 \ \\ 2018=967 + 1051 \ \\ 2018=997 + 1021 \ \\ 2018=1009 + 1009 \ \\ \ \\ x=1009 + 1009Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 2. Po nastúpeni
  ziacka_8 Po nastúpeni do dvojstupu, trojstupu, štvorstupu a osemstupu nikto nezostal nezaradený. Koľko žiakov bolo na hodine telesnej výchovy?
 3. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 4. Maturitka 3
  car Karol chce po maturitných písomkach odviezť zo školy niektorých z 15 spolužiakov. Koľko má možností na výber spolucestujúcich, ak má auto (štvormiestne) naplniť?
 5. V hokejovom
  hokej V hokejovom tíme bolo o 16 útočníkov viac ako obrancov. V rámci šetrenia dostal tréner za úlohu z mužstva prepustiť štvrtinu útočníkov a štyroch obrancov. Po prepustení zostalo v tíme 22 útočníkov a obrancov. Koľko hokejistov bolo pôvodne v tíme?
 6. Družstvá - futbal
  futball_ball_4 Všetkých hráčov je 103. Družstvo A o 3 hráčov menej ako B, družstvo C o 2 hráčov viac ako D, družstvo D rovnaký počet ako B. Koľko hráčov má ktoré družstvo?
 7. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 8. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 9. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 10. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchode so zvieratkami má 32 zebra rybičiek. Koľkých rôznymi spôsobmi môže Peter vybrať 5 zebra rybičiek?
 11. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 12. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 13. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napíš v desiatkovej sústave skrátený aj rozvinutý zápis týchto čísel: a) štyritisíc sedemdesiat deväť b) päťsto jeden tisíc šesťsto desať c) deväť miliónov dvadsať šesť
 14. Na farme
  sheep_4 Na farme sú iba ovce a kravy. Oviec je o 8 viac ako kráv. Počet kráv je polovica počtu oviec. Koľko zvierat žije na farme?
 15. Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 16. Medián
  statistics U 11 žiakov bol zaznamenaný počet vymeškaných hodín: 5,12,6,8,10,7,5,110,2,5,6. Určte medián.
 17. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7