Prvočísla

Christian Goldbach, matematik, zjistil, že každé sudé číslo větší než 2 lze vyjádřit jako součet dvou prvočísel. Napište nebo vyjadřte 2018 jako součet dvou prvočísel.

Výsledek

x = (Správná odpověď je: 1009 + 1009) Nesprávné

Řešení:

2018=7+2011 2018=19+1999 2018=31+1987 2018=67+1951 2018=139+1879 2018=151+1867 2018=157+1861 2018=229+1789 2018=241+1777 2018=271+1747 2018=277+1741 2018=349+1669 2018=397+1621 2018=409+1609 2018=421+1597 2018=439+1579 2018=487+1531 2018=547+1471 2018=571+1447 2018=619+1399 2018=691+1327 2018=727+1291 2018=739+1279 2018=769+1249 2018=787+1231 2018=967+1051 2018=997+1021 2018=1009+1009  x=1009+10092018 = 7 + 2011 \ \\ 2018 = 19 + 1999 \ \\ 2018 = 31 + 1987 \ \\ 2018 = 67 + 1951 \ \\ 2018 = 139 + 1879 \ \\ 2018 = 151 + 1867 \ \\ 2018 = 157 + 1861 \ \\ 2018 = 229 + 1789 \ \\ 2018 = 241 + 1777 \ \\ 2018 = 271 + 1747 \ \\ 2018 = 277 + 1741 \ \\ 2018 = 349 + 1669 \ \\ 2018 = 397 + 1621 \ \\ 2018 = 409 + 1609 \ \\ 2018 = 421 + 1597 \ \\ 2018 = 439 + 1579 \ \\ 2018 = 487 + 1531 \ \\ 2018 = 547 + 1471 \ \\ 2018 = 571 + 1447 \ \\ 2018 = 619 + 1399 \ \\ 2018 = 691 + 1327 \ \\ 2018 = 727 + 1291 \ \\ 2018 = 739 + 1279 \ \\ 2018 = 769 + 1249 \ \\ 2018 = 787 + 1231 \ \\ 2018 = 967 + 1051 \ \\ 2018 = 997 + 1021 \ \\ 2018 = 1009 + 1009 \ \\ \ \\ x = 1009 + 1009Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Prvočísla 2
  prime_table Kterými prvočísly je dělitelné číslo 2026?
 2. Dvě tyče
  saws Petr rozřezal dvě tyče na stejne, ale co největši možne dily. Jedna tyč měřila 42 cm, druha 63 cm. Kolik řezu musel udělat?
 3. Rozlož na prvočinitele
  numbers_17 Rozlož na prvočísla a nájdi největšího dělitele dvojice čísel D (84,70).
 4. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 5. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 6. Štatistický
  dice_3 Radka provedla 50 hodů hrací kostkou. Do tabulky zaznamenala četnosti padnutí jednotlivých stěn kostky Číslo stěny 1 2 3 4 5 6 četnost 8 7 5 11 6 13 Vypočtěte modus a medián čísel stěn, které Radce padly.
 7. Cirkus
  cirkus Na cirkusovém představení bylo 150 lidí. Mužů bylo o deset méně než žen a dětí o 50 více než dospělejch. Kolik dětí bylo v cirkuse?
 8. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.
 9. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 10. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 11. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 12. Medián
  statistics U 11 žáků byl zaznamenán počet zameškaných hodin: 5,12,6,8,10,7,5,110,2,5,6. Určete medián.
 13. Na farmě 4
  sheep_4 Na farmě jsou pouze ovce a krávy. Ovcí je o 8 více než krav. Počet krav je polovina počtu ovcí. Kolik zvířat žije na farmě?
 14. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 15. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 16. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=9.1, kvocient q=2.8. Vypočítejte a15.
 17. Římske čísla
  roman_1 Zapiš čísla zapsaná římskými číslicemi v desítkové soustavě. Pomůcka: Ivan vedl Xavera lesní cestou do města.