Sudá čísla

Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.

Správná odpověď:

a =  20
b =  22
c =  24
d =  26

Postup správného řešení:


a+b+c+d=92
b=a+2
c=b+2
d=c+2

a+b+c+d = 92
a-b = -2
b-c = -2
c-d = -2

a = 20
b = 22
c = 24
d = 26

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 3 komentáře:
#
Žák
Od kdy je 21, 23, 25 a 27 sudé číslo?!

4 roky  4 Likes
#
Žák
uloha nema reseni ; ale nechceli jsme to kazit :D resp. ako zadat ze nema reseni

4 roky  2 Likes
#
Pepina
pravda  souhlasím s  tebou kolik ti je

4 roky  1 Like
avatar

Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Související a podobné příklady:

 • Součet 21
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Liché čísla
  friends4 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Součet 26
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Součet tří čísel
  bulb2 Součet tří čísel, z nichž druhé číslo je o 20% menší než první číslo a třetí číslo o 25% menší než druhé číslo, je 96. Urči čísla.
 • Součet 20
  seq Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Sečtu-li
  eq222 Sečtu-li třetinu a polovinu neznámého čísla, dostanu číslo o 1 větší než 21/6. Jaké je to číslo?
 • Sudá / lichá čísla
  parne_neparne a / Pomocí proměnné n zapište dvě za sebou následující sudá čísla. b / Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 333. Které jsou to čísla?
 • Součet 12
  numbers2 Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je roven 108. Kterému z čísel je roven nejmenší z těchto sčítanců?
 • Urči nsn
  plusminus Urči nsn čtyř po sobě jdoucích přir. Čísel, jejichž součet je 42.
 • Dělitelnost
  divisibility Je číslo 237610 dělitelné číslem 5?
 • Tří čísla 6
  numbers2 Součet tří po sobě následujících celých čísel se rovná trojnásobku prostředního čísla. Určete tato čísla.
 • Najděte 2
  number_line Najděte tři po sobě jdoucí celá čísla, jejichž součet je -693.
 • Součet všech členů
  seq_sum Kolik čísel třeba vložit mezi čísla 1 a 25 aby všechna čísla tvořily konečnou aritmetickou posloupnost a aby součet všech členů této skupiny byl 117?
 • Jaroslav
  eq222 Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116. Jaké to jsou?