AP 6

Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno:
a2 – a3 + a5 = 20
a1 + a6 = 38

Správná odpověď:

a =  0
a2 =  0
a3 =  0
a4 =  0
a5 =  0

Postup správného řešení:


Soustava rovnic není lineární.
Rovnice mají následující celočíselné řešení:
(a+d) – (a+2*d) + (a+4*d) = 20
a + (a+5*d) = 38


Počet nalezených řešení: 1
a1=14, d1=2

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.
a2=a+d=0
a3=a2+d=0
a4=a3+d=0
a5=a4+d=0Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 • Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 • Posloupnost
  seq Zapište prvních 10 členů této posloupnosti: a1 = -8 a2 = 0 an+2 = an+1 +2 an
 • AP - základy
  ap Určete první člen a diferenci pokud platí: a3-a5=24 a4-2a5=61
 • Posloupnost
  Quadratic_equation V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítejte a1 a n.
 • AP vloženie
  series Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196.
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -5, a109 = 518 . a) Určete hodnotu členu a104 b) Určete součet 109 členů.
 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti a13=-80, d=-7
 • 5 členů
  pst3 Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 • AP - lehký
  sigma Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 • Diference
  diff Určete diferenci AP, pokud a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 • V geometrické binární
  sequence_geo V geometrické posloupnosti je dáno : kvocient q = 1/2 a součet prvních šest členů S6=63. Určete pátý prvek a5.
 • Součet členů
  seq Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?
 • Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a6 = 7 a9 = 77. Vypočtěte s25 (= součet prvních 25 členů této posloupnosti).
 • Posloupnost A
  matematika_icon Napište prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 22, d=2.
 • V aritmetické
  sequence_geo V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=222, n=12, a1=2. Určete d, a12.