Racionální čísla - příklady

Počet nalezených příkladů: 159

 • Součin desetinního
  numbers2 Jaký je součin 0,97 a dalšího lichého desetinného čísla?
 • Divné x
  pie Pro které x platí ??
 • Šestiny
  one_sixth Kolik šestin jsou dvě třetiny?
 • Zlomek
  Gauss_stamp Číslo ? zapište jako zlomek a/b, kde a je čitatel a b jmenovatel. a, b = přirozená čísla.
 • Rovnice 11
  rovnice Rešte rovnici: ?
 • Jmenovatel
  fraction_half Vypočítejte chybějící jmenovatel x: ?
 • Urči číslo
  fib2 Určete číslo x tak aby ?.
 • Činitele
  factors Může výraz ? být rozložený do součinu racionálních kořenových činitelů?
 • Padesát 2
  cisla_5 Padesát procent čísla x je rovno šedesáti procentům čísla y. Čemu je roven podíl čísel x a y?
 • Základní tvar
  mixed_fractions Převeď poměr do základního tvaru: 3,5 : 70
 • Poměr v2
  pomer Zmenšete v poměru 12:16 číslo 13,2.
 • Součet 22
  eq1_10 Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?
 • Číslo
  sqrt_2 Je číslo 5,146852 iracionální?
 • O kolik
  flower_function O kolik a kolikrát je větší 72,1 jako 0,00721?
 • Procenta a čísla
  20_percent O kolik procent je číslo 268 greater jako číslo 67?
 • Zvětší 6
  numbers_7 Zvětší číslo 250 o 11%
 • Výraz
  fractions Pokud platí že ? je:
 • Smíšená čísla
  zlomky_10 Přepište smíšená čísla tak, aby zlomky měly stejný jmenovatel: 5 1/5 - 2 2/3
 • Zlomek
  1_3_fraction Urči pro jaké x zlomek (-9x +1)/(-4x -5):
 • Smíšené číslo
  fractal_15 Proveďte smíšené číslo na nepravý zlomek (čitatel větší než jmenovatel):

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.