Vypočtěte 22

Vypočtěte, kolikrát větší je 6 setin než 12 desetisícin.

Správná odpověď:

x =  50

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: