Racionálne čísla - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 167

 • Čísla 17
  eq222_27 Súčet dvoch čísel je 46. Platí že 2 násobok prvého je o jedna väčší ako tri pätiny druhého. Aké sú to čísla?
 • Divné x
  pie Pre ktoré x platí ??
 • Šestiny
  one_sixth Koľko šestín sú dve tretiny?
 • Výraz
  fractions Ak platí že ? je:
 • Čísla 11
  numbers2_27 Koľko sú 2/3 zo súčtu čísel (0,10) a (-5,3)?
 • Percentá a čísla
  20_percent O koľko percent je číslo 413 väčšie ako číslo 59?
 • Rovnica 11
  rovnice Riešte rovnicu: ?
 • Zlomok
  1_3_fraction Urči pre aké x zlomok ? :
 • Menovateľ
  fraction_half Vypočítajte chýbajúci menovateľ x: ?
 • Pomer
  pomer Zväčšite v pomere 20:4 číslo 18,5.
 • Zlomok
  Gauss_stamp Číslo ? zapíšte ako zlomok a/b, kde a je čitateľ a b menovateľ. a,b - prirodzené čísla.
 • Urči číslo
  fib2 Určte číslo x tak aby ?.
 • Pomer v2
  pomer Zmenšite v pomere 12:19 číslo 21,6.
 • Kolko 62
  numbers Kolko 4 cifernych cisiel na dve desatinne miesta vytvoríme, ked pouzijeme čísla 7, 5, 0, 3
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?
 • Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je väčší?
 • Koľkokrát 5
  zlomky_20 Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 • O koľko
  flower_function O koľko a koľkokrát je väčšie 72,1 ako 0,00721?
 • Sčítance a mínus
  numbs_7 Vypočítaj druhého sčítanca, ak viete že jeden sčítanec je 28,6 a výsledok súčtu je -100.
 • Pomery
  ratios2 Zmenšite číslo 16 v pomere 3:2 5:4 11:8

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .