Racionálne čísla - príklady

Počet nájdených príkladov: 173

 • Súčin
  numbers2 Aký je súčin 0,97 a najbližšieho nepárneho desatinného čísla?
 • Divné x
  pie Pre ktoré x platí ??
 • Zlomok
  1_3_fraction Urči pre aké x zlomok ? :
 • Šestiny
  one_sixth Koľko šestín sú dve tretiny?
 • Rovnica 11
  rovnice Riešte rovnicu: ?
 • Menovateľ
  fraction_half Vypočítajte chýbajúci menovateľ x: ?
 • Zlomok
  Gauss_stamp Číslo ? zapíšte ako zlomok a/b, kde a je čitateľ a b menovateľ. a, b - prirodzené čísla.
 • Percentá a čísla
  20_percent O koľko percent je číslo 39 greater ako číslo 13?
 • Urči číslo
  fib2 Určte číslo x tak aby ?.
 • Výraz
  fractions Ak platí že ? je:
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?
 • Pomer
  pomer Zväčšite v pomere 20:4 číslo 18,5.
 • Čísla 17
  eq222_27 Súčet dvoch čísel je 46. Platí že 2 násobok prvého je o jedna väčší ako tri pätiny druhého. Aké sú to čísla?
 • Koľkokrát 5
  zlomky_20 Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 • Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je väčší?
 • Pomer v2
  pomer Zmenšite v pomere 12:19 číslo 21,6.
 • Promile
  permille Koľko promile je 978 z 84370?
 • Číslo
  sqrt_2 Je číslo 5,146852 iracionálne?
 • O koľko
  flower_function O koľko a koľkokrát je väčšie 72,1 ako 0,00721?
 • Čísla 11
  numbers2_27 Koľko sú 2/3 zo súčtu čísel (0,10) a (-5,3)?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .