Leží/neleži

Funkce je dána předpisem f(x) = 8x+16. Zjistěte, zda bod D[-1; 8] náleží funkci.

Úlohu řešte graficky nebo početně a odpověď zdůvodněte.

Vaše odpověď:

Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: