Funkce, zobrazení - příklady

Počet nalezených příkladů: 86

 • Asymptota
  asymptote Určite vertikálnu asymptotu funkcie ?.
 • Derivace
  fx Existuje funkce, jejíž derivace je tatéž funkce?
 • Funkce - posloupnost
  schody Napište prvních pět členů posloupnosti ?
 • Mám vypočátat
  exp Mám vypočátat základ exponenciální funkce f: A na x. Funkce prochází bodem A se souřadnicemi ( -2, dvacet pět čtvrtin).
 • Výraz - funkce
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čemu se rovná k(10)?
 • Kvadratická 6
  parabol33 Kvadratická funkce má předpis y=x²-2x-3. Načrtněte graf této funkce. Určete průsečíky s osami. Určete souřednice vrcholu.
 • Funkce
  lin_functions Pro lineární funkci f(x) = ax + b ‬ platí f(14)=179; f(15)=154. Vypočítejte m, pokud f(m) = 2019 .
 • Průsečíky s osami
  linear Vypočítej průsečíky s osami x a y funkce h:y=4/5x-3
 • Průsečíky
  linearna Určete průsečíky grafu funkce se souřadnicovými osami: f(x): y=x+3/5
 • Kladné číslo
  derive_1 Najděte takové kladné číslo, aby součet tohoto čísla a jeho převrácené hodnoty byl minimální.
 • Vyjádři
  cubes Vyjádři objem krychle jako funkci velikosti její hrany.
 • Kvadratická funkce
  eq2_graph Daná je kvadratická funkce f: y = -4x2+5x+c s neznámým koeficientem c. Určete nejmenší celé číslo c, pro které graf funkce f protíná x-ovou osu ve dvou různých bodech.
 • Priamky 2
  linear_eq_2 Vyřeš soustavu grafickou metodou: x+y=8 2x-y=1
 • Rovnice - reciproká
  hyperbola_3 Řešte pro neznámou x: 7: x = 14: 1000
 • Patří - leží
  parabola_2 Napište rovnici kvadratické funkce níž patří body A (-1, 10), B (2, 19), C (1,4)
 • Převrácená hodnota 4
  fx Jak vypočítám číslo x, které je o 9 větší než jeho převrácená hodnota (1/x)?
 • Prřímky
  vzajemnapoloha Průsečík grafů funkcí y=5x-2 a y=-3x-6
 • Trigonometrie
  trigonometry Pokud víte že cos(γ) = sin (806°), jaký je úhel γ?
 • Urči hodnotu
  tan_tangens Urči hodnotu funkce tg x, když cotg x = -0,8; x platí že je v druhém kvadrantu)
 • Lineární funkce
  intersection_fn_1 Jaká je rovnice lineární funkce procházející body: a) A (0,3), B (3,0) b) A (-2,-6), B (3,4)

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.