Leží/neleží

Funkcia je daná predpisom f(x) = -x-7. Zistite, či bod C[-7; 0] leží na tejto funkcií.

Úlohu riešte graficky alebo numericky a odpoveď zdôvodnite.

Výsledok
Postup správneho riešenia:

f(7)=1(7)7=0 f(7)=0=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: