Tetiva súradnice

Je daná kružnica k so stredom v bode S = [0 ; 0] . Bod A = [40 ; 30] leží na kružnici k. Aká dlhá je tetiva BC ak stred P tejto tetivy má súradnice : [- 14 ; 0 ]?

Správna odpoveď:

x =  96

Postup správneho riešenia:

r=(400)2+(300)2=50 x0=14=14  (x/2)2+x02=r2  x=2 r2x02=2 502142=96Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 2 komentáre:
#
Ziacka
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o pomoc s úlohou. Musím ju odoslať do zajtra do 9:00 a vážne si s ňou neviem pomôcť.
Úloha: Je daná  kružnica k so stredom v bode

#
Žiak
treba zobrat heden solden a dat ho na ulohu, uloha sa sama vyriesi

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: