Úsečka 8

Úsečka PQ je určená bodmi so súradnicami P=[− 2; 4] a Q = [ 4; 0]. Aké súradnice má stred S úsečky PQ .

Správna odpoveď:

x =  1
y =  2

Postup správneho riešenia:

P=(2,4) Q=(4,0)  PQ=PS+SQ PS=SQ  x=2Px+Qx=2(2)+4=1
y=2Py+Qy=24+0=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: