Súmernosti 3478

V pravouhlej sústave súradníc je narysovaná úsečka AB s koncovými bodmi A [1;6] a B [5;2]. Určite súradnice stredu tejto bodky zobrazené v stredovej súmernosti podľa počiatku sústavy súradníc.

Správna odpoveď:

x =  -3
y =  -4

Postup správneho riešenia:

x1=(1+5)/2=3 y1=(6+2)/2=4 x=x1=3
y=y1=4Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte štatistickú kalkulačku?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: