Kolmica

Aký je sklon(smernica) kolmej priamky na úsečku AB, ak súradnice bodov sú A[8,6] a B[-8,-10]?

Správna odpoveď:

k =  -1

Postup správneho riešenia:

q=ΔxΔy=1 kq=1  k=ΔyΔx=6+108+8=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: