Souřadnicemi 65224

Úsečka PQ je určena body se souřadnicemi P=[−2; 4] a Q = [ 4; 0]. Jaké souřadnice má střed S úsečky PQ.

Správná odpověď:

x =  1
y =  2

Postup správného řešení:

P=(2,4) Q=(4,0)  PQ=PS+SQ PS=SQ  x=2Px+Qx=2(2)+4=1
y=2Py+Qy=24+0=2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte statistickou kalkulačku?
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: