Střed úsečky

Bod A má souřadnice [-17; -2] a střed úsečky AB je bod [9; -20]. Jaké jsou souřadnice bodu B?

Správná odpověď:

Bx =  35
By =  -38

Postup správného řešení:

A=(17,2) S=(9,20) S =  {A+ B}{2} 2 S = A+B B = 2S  A  Bx=Bx=2 SxAx=2 9(17)=35
By=By=2 SyAy=2 (20)(2)=38Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: