Střed úsečky

Bod A má souřadnice [-17; -2] a střed úsečky AB je bod [9; -20]. Jaké jsou souřadnice bodu B?

Správná odpověď:

Bx =  35
By =  -38

Postup správného řešení:

A=(17,2) S=(9,20) S=2A+B 2 S=A+B B=2SA  Bx=Bx=2 SxAx=2 9(17)=35
By=By=2 SyAy=2 (20)(2)=38Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: