Stred úsečky

Bod A má súradnice [-4; 22] a stred úsečky AB je bod [23; 21]. Aké sú súradnice bodu B?

Správna odpoveď:

Bx =  50
By =  20

Postup správneho riešenia:

A=(4,22) S=(23,21) S=2A+B 2 S=A+B B=2SA  Bx=Bx=2 SxAx=2 23(4)=50
By=By=2 SyAy=2 2122=20Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: