Bod A

Bod A [6 ; -2] . Bod B = [-3 ; 1] Zapíš parametrické vyjadrenie úsečky BA tak, aby t patrilo do uzavretý interval < 0;3 >

Výsledok

p = (Správna odpoveď je: p=x=6-3t,y=-2+t) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

A=(6,2) B=(3,1)  t=3  Bx=Ax+t u1 By=Ay+t u2 (3)=6+3 u1 1=(2)+3 u2  3u1=9 3u2=3  u2=33=1 u1=39=3  u1=3 u2=1  p: x=63t y=2+t  p=x=63t,y=2+tNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 3 komentáre:
Žiak
Ďakujem!

1 rok  1 Like
Žiak
Ale predsa by som sa opýtal:
Vyjadrili ste parametricky úsečku BA alebo úsečku AB? počiatočný bod vektora BA by mal byť bod B(-3;1). Prečo je v parametrickom vyjadrení x=6−3t  a y=−2+t súradnice bodu A? Ďakujem za vysvetlenie!!!!

Pisomka
parametricke rovnice su ekvivaletne... pre t=0 davaju suradnice bodu A a pre t=3 suradnice bodu B. Usecka nie je vektor - nie je orientovana usecka, preto som sa nad poradim suradnic nezamyslal uplne... 

tj. druha parametricka rovnica by pre t=0 dala suradnice bodu B a pre t=3 suradnice bodu A...

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: