Rovnoramenný 82561

Určite bod C tak, aby trojuholník ABC bol pravouhlý a rovnoramenný s preponou AB, kde A[4,-6], B[-2,10]

Správna odpoveď:

x1 =  5
y1 =  -16
x2 =  -5
y2 =  16

Postup správneho riešenia:

A=(3,6) B=(2,10)  c=dist(A,B)=AB=(AxBx)2+(AyBy)2=(3(2))2+((6)10)2=28116,7631  x0=2Ax+Bx=23+(2)=21=0,5 y0=2Ay+By=2(6)+10=2  C1=(x1,y1) C2=(x2,y2)  x1=AxBx=3(2)=5
y1=AyBy=(6)10=16
x2=BxAx=(2)3=5
y2=ByAy=10(6)=16   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   C=(5,16) D=(5,16)  x2=dist(C,D)=CD=(CxDx)2+(CyDy)2=(5(5))2+((16)16)2=2 28133,5261Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: