V rovnoramennom 4

V rovnoramennom trojuholníku ABC so základňou AB; A[-3,4]; B[1,6] leží vrchol C na priamke 5x – 6y – 16 =0. Vypočítajte súradnice vrcholu C.

Správna odpoveď:

x =  2
y =  -1

Postup správneho riešenia:

x0=3;y0=4 x1=1;y1=6  (xx0)2+(yy0)2=(xx1)2+(yy1)2 5 x6 y16=0  y=(5 x16)/6  (xx0)2+((5 x16)/6y0)2=(xx1)2+((5 x16)/6y1)2 (x+3)2+((5 x16)/64)2=(x1)2+((5 x16)/66)2 x2+6x+9+25/36x2100x/9+400/9=x22x+1+25/36x2130x/9+676/9  6 x+9100 x/9+400/9=2 x+1130 x/9+676/9  102x=204  x=2
y=(5 x16)/6=(5 216)/6=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: