V rovnoramenném trojúhelníku

V rovnoramenném trojúhelníku ABC se základnou AB; A [-3,4]; B [1,6] leží vrchol C na přímce 5x - 6y - 16 = 0. Vypočítejte souřadnice vrcholu C.

Správná odpověď:

x =  2
y =  -1

Postup správného řešení:

x0=3;y0=4 x1=1;y1=6  (xx0)2+(yy0)2=(xx1)2+(yy1)2 5 x6 y16=0  y=(5 x16)/6  (xx0)2+((5 x16)/6y0)2=(xx1)2+((5 x16)/6y1)2 (x+3)2+((5 x16)/64)2=(x1)2+((5 x16)/66)2 x2+6x+9+25/36x2100x/9+400/9=x22x+1+25/36x2130x/9+676/9  6 x+9100 x/9+400/9=2 x+1130 x/9+676/9  102x=204  x=2
y=(5 x16)/6=(5 216)/6=1Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: