Parametrické rovnice

Napíšte parametrické rovnice výšky Vc v trojuholníku ABC: A = [5; 6], B = [- 2; 4], C = [6; -1]

Správna odpoveď:

p =  1

Postup správneho riešenia:

n1=5(2)=7 n2=64=2 s1=n2=2 s2=n1=7  p: x = 6+s1   t y = 1+s2   t   x = 6 +2t  y = 1 7t t  <0;1>  p=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: