Parametrické vyjádření

Bod A [6; -2]. Bod B = [-3; 1] Zapiš parametrické vyjádření úsečky BA tak, aby t patřilo do uzavřený interval < 0;3 >

Výsledek

p = (Správná odpověď je: p=x=6-3t,y=-2+t) Nesprávné

Postup správného řešení:

A=(6,2) B=(3,1)  t=3  Bx=Ax+t u1 By=Ay+t u2 (3)=6+3 u1 1=(2)+3 u2  3u1=9 3u2=3  u2=33=1 u1=39=3  u1=3 u2=1  p: x=63t y=2+t  p=x=63t,y=2+tNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Honza
JE TO MOC Těžký

Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: