Uhol BSA

Je daná kružnica k (S; r) a bod A, ktorý leží na tejto kružnici. Na obvode leží aj bod B, pre ktorý platí, že je v jednom smere päťkrát ďalej od bodu A, než v opačnom smere (po obvode kružnice). Určte veľkosť konvexného uhla BSA.

Správna odpoveď:

BSA =  60 °

Postup správneho riešenia:

o1 = 2   π   r   α/360 o2 = 2   π   r   β/360  o = o1 + o2 2   π   r =   2   π   r   α/360 + 2   π   r   β/360  1 = α/360 + β/360 360 = α + β  o2 = 5   o1  x + y = 360   y = 5 x  x+5 x=360  6x=360  x=6360=60  x=60  BSA=BSA=x=60=60Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: