Znázornené 78104

Obdĺžnik OABC má jeden vrchol v O, stred kruhu, a druhý vrchol A je 2 cm od okraja kruhu, ako je znázornené. Vrchol A je tiež vzdialený 7 cm od C. Bod B a C leží na obvode kružnice.

a. Aký je polomer?
b. Nájdite dĺžku AB.

Správna odpoveď:

r =  7 cm
a =  5 cm
b =  4,899 cm

Postup správneho riešenia:

AC=7 cm AC= d1 = d2 = r = diagonal = a2+b2  r=AC=7=7 cm
a + 2 cm = 7 a2 + b2 = 72  a=72=5 cm
b=r2a2=7252=2 6=4,899 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: